การผลิตโชดาไฟ และผงชูรส

การผลิตโชดาไฟ และผงชูรส

Show simple item record

dc.contributor.author กระทรวงศึกษาธิการ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned 2008-09-19T12:38:22Z
dc.date.available 2008-09-19T12:38:22Z
dc.date.copyright 2521
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1421
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-19T12:38:22Z No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_3-4_18-754.pdf: 1299691 bytes, checksum: 1ab80499634fbaa1aab17f7ec57152a0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: fd953696aa870626d22632bad6d04785 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-19T12:38:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_sci_sect_3-4_18-754.pdf: 1299691 bytes, checksum: 1ab80499634fbaa1aab17f7ec57152a0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: fd953696aa870626d22632bad6d04785 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 52 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject วิทยาศาสตร์ -- หนังสืออ่านประกอบ th
dc.subject โซดาไฟ th
dc.subject ผงชูรส th
dc.title การผลิตโชดาไฟ และผงชูรส th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_sci_sect_3-4_18-754.pdf 1.299Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record