กินอย่างไรดีนะ

กินอย่างไรดีนะ

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-09-19T13:29:01Z
dc.date.available 2008-09-19T13:29:01Z
dc.date.copyright 2527
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1427
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-19T13:29:01Z No. of bitstreams: 2 ebook_phy_sect_0_23-709.pdf: 1546286 bytes, checksum: 857262eb10aa9deb0f652b291faaab71 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 9120253bb5512d3a83d16d3990372837 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-19T13:29:01Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_phy_sect_0_23-709.pdf: 1546286 bytes, checksum: 857262eb10aa9deb0f652b291faaab71 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 9120253bb5512d3a83d16d3990372837 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 31 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject สุขศึกษา -- หนังสืออ่านประกอบ th
dc.subject การบริโภค th
dc.title กินอย่างไรดีนะ th
dc.type หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_phy_sect_0_23-709.pdf 1.546Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record