การสร้างเสริมความสามารถในการเล่นบาสเกตบอล

การสร้างเสริมความสามารถในการเล่นบาสเกตบอล

Show simple item record

dc.contributor.author วรศักดิ์ เพียรชอบ, ผู้แปล
dc.date.accessioned 2008-09-20T14:30:50Z
dc.date.available 2008-09-20T14:30:50Z
dc.date.copyright 2534
dc.identifier.isbn 9741008945
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1434
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-20T14:30:49Z No. of bitstreams: 2 ebook_phy_sect_3-4_24-535.pdf: 2663580 bytes, checksum: b75268d9197083292006b09c8efd067c (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 66d46361f7925c8fe347166d835815a2 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-20T14:30:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_phy_sect_3-4_24-535.pdf: 2663580 bytes, checksum: b75268d9197083292006b09c8efd067c (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 66d46361f7925c8fe347166d835815a2 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 96 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสือแปล อันดับที่ 75 สาขาพลศึกษา th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject สุขศึกษา -- หนังสืออ่านประกอบ th
dc.subject บาสเกตบอล th
dc.title การสร้างเสริมความสามารถในการเล่นบาสเกตบอล th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_phy_sect_3-4_24-535.pdf 2.663Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record