กีฬาพื้นบ้าน

กีฬาพื้นบ้าน

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหนังสือ
dc.date.accessioned 2008-09-20T14:47:21Z
dc.date.available 2008-09-20T14:47:21Z
dc.date.copyright 2546
dc.identifier.isbn 9742693218
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1436
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-20T14:47:20Z No. of bitstreams: 2 ebook_phy_sect_3-4_24-1255.pdf: 914123 bytes, checksum: 05736668d8f2f36c910a540c153803aa (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 7c491e5cb7d9c6b30bf8fcec2c5dd795 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-20T14:47:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_phy_sect_3-4_24-1255.pdf: 914123 bytes, checksum: 05736668d8f2f36c910a540c153803aa (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 7c491e5cb7d9c6b30bf8fcec2c5dd795 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ศูนย์พัฒนาหนังสือ. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 86 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject พลศึกษา -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject กีฬาพื้นเมือง th
dc.title กีฬาพื้นบ้าน th
dc.type อื่นๆ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_phy_sect_3-4_24-1255.pdf 914.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record