กีฬาเทเบิลเทนนิส

กีฬาเทเบิลเทนนิส

Show simple item record

dc.date.accessioned 2008-09-20T15:24:46Z
dc.date.available 2008-09-20T15:24:46Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1441
dc.description กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2544 th
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-20T15:24:46Z No. of bitstreams: 2 ebook_phy_sect_3-4_25-972.pdf: 1344987 bytes, checksum: 9481575a22ff8166cd28f7b2f08f0ea7 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: d48adb7409dfaa8bdfeefb902c2b0311 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-20T15:24:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_phy_sect_3-4_25-972.pdf: 1344987 bytes, checksum: 9481575a22ff8166cd28f7b2f08f0ea7 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: d48adb7409dfaa8bdfeefb902c2b0311 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ชมรมเด็ก th
dc.format.extent 34 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject พลศึกษา--การศึกษาและการสอน th
dc.subject เทเบิลเทนนิส th
dc.title กีฬาเทเบิลเทนนิส th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_phy_sect_3-4_25-972.pdf 1.344Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record