บทฝึกขิมชั่วโมงที่ 1 และการฝึกขิมเบื้องต้น ชั่วโมงที่ 2

บทฝึกขิมชั่วโมงที่ 1 และการฝึกขิมเบื้องต้น ชั่วโมงที่ 2

Show simple item record

dc.contributor.author พรหมเมศวร์ สรรพศรี [ผู้สอน]
dc.date.accessioned 2007-10-20T11:22:56Z
dc.date.available 2007-10-20T11:22:56Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/144
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS Project (admin@kids-d.org) on 2550-10-20T11:22:56Z No. of bitstreams: 1 77_2549.mp4: 121011207 bytes, checksum: 04879cc0aac7e67442c200afc3d25ad0 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-20T11:22:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 77_2549.mp4: 121011207 bytes, checksum: 04879cc0aac7e67442c200afc3d25ad0 (MD5) th
dc.format.extent 118,176 KB (46.01min.) th
dc.format.extent 121011207 bytes
dc.format.mimetype video/mp4
dc.language.iso th th
dc.subject เครื่องดนตรี th
dc.subject ดนตรีศึกษา th
dc.subject ขิม th
dc.subject การตีขิม th
dc.title บทฝึกขิมชั่วโมงที่ 1 และการฝึกขิมเบื้องต้น ชั่วโมงที่ 2 th
dc.type MovingImage th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ช่วงชั้น 3-4 th

Files in this item

Files Size Format View
77_2549.mp4 121.0Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record