ศิลปะภาพตัดปะกระดาษ

ศิลปะภาพตัดปะกระดาษ

Show simple item record

dc.contributor.author แมคเคนช์นี่, คริสติน
dc.contributor.other กิติมา อมรทัต, ผู้แปล
dc.date.accessioned 2008-09-22T05:29:23Z
dc.date.available 2008-09-22T05:29:23Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9742689857
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1453
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-22T05:29:23Z No. of bitstreams: 2 ebook_art_sect_3-4_27-531.pdf: 8128870 bytes, checksum: ff4477d4231259b16e7ee9e93fa8449a (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 1476eda18ced3c46dbb57415e6c9a860 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-22T05:29:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_art_sect_3-4_27-531.pdf: 8128870 bytes, checksum: ff4477d4231259b16e7ee9e93fa8449a (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 1476eda18ced3c46dbb57415e6c9a860 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ศูนย์พัฒนาหนังสือ. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 85 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสือแปล ; อันดับที่ 166 สาขาศิลปศึกษา th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ศิลปะ -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject การประดิษฐ์ด้วยกระดาษ th
dc.subject ภาพตัดปะ th
dc.title ศิลปะภาพตัดปะกระดาษ th
dc.title.alternative Paper collage : painted paper pictures th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_art_sect_3-4_27-531.pdf 8.128Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record