หัตถกรรมพื้นบ้าน

หัตถกรรมพื้นบ้าน

Show simple item record

dc.contributor.author วัฒนะ จูฑะวิภาต, ผู้เรียบเรียง
dc.date.accessioned 2008-09-22T05:35:46Z
dc.date.available 2008-09-22T05:35:46Z
dc.identifier.isbn 9741001851
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1456
dc.description กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2527 th
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-22T05:35:45Z No. of bitstreams: 2 ebook_art_sect_3-4_30-426.pdf: 13916833 bytes, checksum: b24428a7fc8b2c179d4a3c1d000d216b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: b8670f35bdbc25d7ec8a34e2b04d9b01 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-22T05:35:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_art_sect_3-4_30-426.pdf: 13916833 bytes, checksum: b24428a7fc8b2c179d4a3c1d000d216b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: b8670f35bdbc25d7ec8a34e2b04d9b01 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 226 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject หัตถกรรมพื้นบ้าน th
dc.title หัตถกรรมพื้นบ้าน th
dc.type หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_art_sect_3-4_30-426.pdf 13.91Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record