ช่างตีเหล็ก

ช่างตีเหล็ก

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-09-22T05:55:46Z
dc.date.available 2008-09-22T05:55:46Z
dc.date.copyright 2526
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1473
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-22T05:55:46Z No. of bitstreams: 2 ebook_art_sect_3_30-450.pdf: 569343 bytes, checksum: cfd5c34349ade8eec7992a66db29926d (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 491996626eaa0ef7d11d0cbe899299d2 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-22T05:55:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_art_sect_3_30-450.pdf: 569343 bytes, checksum: cfd5c34349ade8eec7992a66db29926d (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 491996626eaa0ef7d11d0cbe899299d2 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 36 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หมวดศิลปะและวัฒนธรรม th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject การตีเหล็ก th
dc.title ช่างตีเหล็ก th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_art_sect_3_30-450.pdf 569.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record