การทำกรงนกเขา

การทำกรงนกเขา

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-09-22T05:57:18Z
dc.date.available 2008-09-22T05:57:18Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1475
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-22T05:57:18Z No. of bitstreams: 2 ebook_art_sect_3_30-452.pdf: 532650 bytes, checksum: bb0e6fb22c15ba3d0b3657f5e4ab71f4 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: c300b2bc6b7bebf9cb4729c658865748 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-22T05:57:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_art_sect_3_30-452.pdf: 532650 bytes, checksum: bb0e6fb22c15ba3d0b3657f5e4ab71f4 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: c300b2bc6b7bebf9cb4729c658865748 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 24 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หมวดศิลปะและวัฒนธรรม th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject กรงนก th
dc.title การทำกรงนกเขา th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel 2526 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_art_sect_3_30-452.pdf 532.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record