ช่างย้อมสีฝ้ายและไหม

ช่างย้อมสีฝ้ายและไหม

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-09-22T05:59:20Z
dc.date.available 2008-09-22T05:59:20Z
dc.date.copyright 2527
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1477
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-22T05:59:20Z No. of bitstreams: 2 ebook_art_sect_3_30-454.pdf: 610900 bytes, checksum: 3dbaab8e865ebac930eec6498e5eed13 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 24f54c87a88d014ad18a49bab48fc7ce (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-22T05:59:20Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_art_sect_3_30-454.pdf: 610900 bytes, checksum: 3dbaab8e865ebac930eec6498e5eed13 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 24f54c87a88d014ad18a49bab48fc7ce (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 32 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หมวดศิลปะและวัฒนธรรม th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject การย้อมผ้า th
dc.subject ฝ้าย -- การยอมสี th
dc.subject ไหม th
dc.title ช่างย้อมสีฝ้ายและไหม th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_art_sect_3_30-454.pdf 610.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record