อุปสงค์ อุปทาน

อุปสงค์ อุปทาน

Show simple item record

dc.contributor.author วิชัย วงศ์สุวรรณ [ผู้สอน]
dc.date.accessioned 2007-10-20T11:35:56Z
dc.date.available 2007-10-20T11:35:56Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/147
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS Project (admin@kids-d.org) on 2550-10-20T11:35:56Z No. of bitstreams: 1 81_2549.mp4: 160945361 bytes, checksum: 11d564c90380460bb4fdf1bde9de494b (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-20T11:35:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 81_2549.mp4: 160945361 bytes, checksum: 11d564c90380460bb4fdf1bde9de494b (MD5) th
dc.format.extent 157,174 KB (60.22 min.) th
dc.format.extent 160945361 bytes
dc.format.mimetype video/mp4
dc.language.iso th th
dc.subject สังคมศึกษา--การศึกษาและการสอน th
dc.subject การตลาด th
dc.subject ราคาสินค้า th
dc.subject อุปสงค์และอุปทาน th
dc.title อุปสงค์ อุปทาน th
dc.type MovingImage th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ช่วงชั้น 3-4 th

Files in this item

Files Size Format View
81_2549.mp4 160.9Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record