บ้านเขา บ้านเรา

บ้านเขา บ้านเรา

Show simple item record

dc.contributor.author สัมฤทธิ์ พุ่มสุวรรณ, ผู้เรียบเรียง
dc.contributor.author ชมัยกร แสงกระจ่าง, ผู้เรียบเรียง
dc.contributor.illustrator ประภาสินี เจริญสกุลชัยพร, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-09-22T06:18:21Z
dc.date.available 2008-09-22T06:18:21Z
dc.date.copyright 2546
dc.identifier.isbn 9742693285
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1490
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-22T06:18:21Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_1-2_20-578.pdf: 1467062 bytes, checksum: 3bb8ecf4d153057306b44983568e890d (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: d0db7a677eaafd1d4e92c111a595cb19 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-22T06:18:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_1-2_20-578.pdf: 1467062 bytes, checksum: 3bb8ecf4d153057306b44983568e890d (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: d0db7a677eaafd1d4e92c111a595cb19 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility รัฐสภา ; สถาบันพระปกเกล้า ; กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 28 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว th
dc.relation.ispartofseries ชุดรัฐธรรมนูญต้องรู้ ฉบับเยาวชน th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม th
dc.title บ้านเขา บ้านเรา th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_1-2_20-578.pdf 1.467Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record