ฤๅษีกับลิง ตอน 2 ชิงตำแหน่ง

ฤๅษีกับลิง ตอน 2 ชิงตำแหน่ง

Show simple item record

dc.contributor.author ปรีดา ปัญญาจันทร์
dc.date.accessioned 2008-09-22T06:20:41Z
dc.date.available 2008-09-22T06:20:41Z
dc.date.copyright 2546
dc.identifier.isbn 9742693242
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1492
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-22T06:20:41Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_1-2_20-580.pdf: 3227465 bytes, checksum: fc376e871115dbd20deccef3c24aa3bb (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 9b8658b18cfcccb494a5d105f437c831 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-22T06:20:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_1-2_20-580.pdf: 3227465 bytes, checksum: fc376e871115dbd20deccef3c24aa3bb (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 9b8658b18cfcccb494a5d105f437c831 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility รัฐสภา, สถาบันพระปกเกล้า และ กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 59 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว th
dc.relation.ispartofseries ชุดรัฐธรรมนูญต้องรู้ ฉบับเยาวชน th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ประชาธิปไตย -- การศึกษาและการสอน th
dc.title ฤๅษีกับลิง ตอน 2 ชิงตำแหน่ง th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_1-2_20-580.pdf 3.227Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record