ลูกนก

ลูกนก

Show simple item record

dc.contributor.author พูลศรี เจริญพงษ์, ผู้เรียบเรียง
dc.contributor.editor แม้นมาส ชวลิต และคณะ, บรรณาธิการ
dc.contributor.illustrator กิตติวัฒน์ เหลืองเจริญลาภ, ภาพประกอบ
dc.contributor.illustrator พูลศักดิ์ แก้วช่วย, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-09-25T13:18:57Z
dc.date.available 2008-09-25T13:18:57Z
dc.date.copyright 2528
dc.identifier.isbn 9741003501
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1505
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-25T13:18:56Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_1-2_20-743.pdf: 1083876 bytes, checksum: b4f19a45a34ef1c9a33836b036af9a26 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 9415d928ed5c6032d597e715fbb5bd04 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-25T13:18:57Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_1-2_20-743.pdf: 1083876 bytes, checksum: b4f19a45a34ef1c9a33836b036af9a26 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 9415d928ed5c6032d597e715fbb5bd04 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 52 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries ชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรม th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject จริยธรรม -- หนังสืออ่านประกอบ th
dc.subject พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน th
dc.title ลูกนก th
dc.type หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_1-2_20-743.pdf 1.083Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record