ลูกสัตว์เข้าค่าย

ลูกสัตว์เข้าค่าย

Show simple item record

dc.contributor.author พริ้มเพรา คงธนะ
dc.contributor.illustrator เฉลิม อัคคะพู, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-09-25T13:48:39Z
dc.date.available 2008-09-25T13:48:39Z
dc.date.copyright 2532
dc.identifier.isbn 9741006985
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1507
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-25T13:48:39Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_1-2_20-747.pdf: 2490663 bytes, checksum: 941f9649dc9b0dcb1ec9035546a99213 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: c7a4b38a781cdc88d7ddea21111ddaa6 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-25T13:48:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_1-2_20-747.pdf: 2490663 bytes, checksum: 941f9649dc9b0dcb1ec9035546a99213 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: c7a4b38a781cdc88d7ddea21111ddaa6 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 39 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject คุณธรรม -- หนังสืออ่านประกอบ th
dc.subject การเสียสละ th
dc.subject ความสามัคคี th
dc.title ลูกสัตว์เข้าค่าย th
dc.type หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_1-2_20-747.pdf 2.490Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record