ครุฑกับนาค

ครุฑกับนาค

Show simple item record

dc.contributor.author สมทรง แสงแก้ว
dc.contributor.illustrator สุรพงษ์ มั่นมะโน, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-09-28T12:44:41Z
dc.date.available 2008-09-28T12:44:41Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9742690677
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1520
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-28T12:44:41Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_1-4_21-586.pdf: 1670478 bytes, checksum: aa1e2ee960150a8ebef0c6f919648432 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: d0bc97e0fb0f06cf527e82642b08ad2c (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-28T12:44:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_1-4_21-586.pdf: 1670478 bytes, checksum: aa1e2ee960150a8ebef0c6f919648432 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: d0bc97e0fb0f06cf527e82642b08ad2c (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 40 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสืออ่านเพิ่มเติมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ชา th
dc.title ครุฑกับนาค th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_1-4_21-586.pdf 1.670Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record