วานรกตัญญู

วานรกตัญญู

Show simple item record

dc.contributor.author สมทรง แสงแก้ว
dc.contributor.illustrator วันเฉลิม สุขสมปราถนา, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-09-28T12:53:55Z
dc.date.available 2008-09-28T12:53:55Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9742690715
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1523
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-28T12:53:55Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_1-4_21-589.pdf: 1545877 bytes, checksum: 9e2a7c84cde16bdab4a424be87685686 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 2e4c7b2f6bc801739bd844957052e787 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-28T12:53:55Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_1-4_21-589.pdf: 1545877 bytes, checksum: 9e2a7c84cde16bdab4a424be87685686 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 2e4c7b2f6bc801739bd844957052e787 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 40 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสืออ่านเพิ่มเติมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ชาดก th
dc.title วานรกตัญญู th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_1-4_21-589.pdf 1.545Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record