ขอนแก่น : เมืองเสียงแคนแดนดอกคูณ

ขอนแก่น : เมืองเสียงแคนแดนดอกคูณ

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-09-28T13:59:25Z
dc.date.available 2008-09-28T13:59:25Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9742690782
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1532
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-28T13:59:25Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_1-4_21-736.pdf: 21051544 bytes, checksum: 8f77fdd702b8df5d77abfe489008a50b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: ac72122e40ecd3958e3a078ee040839c (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-28T13:59:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_1-4_21-736.pdf: 21051544 bytes, checksum: 8f77fdd702b8df5d77abfe489008a50b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: ac72122e40ecd3958e3a078ee040839c (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 180 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ขแนแก่น -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว th
dc.subject ขอนแก่น -- ความเป็นอยู่และประเพณี th
dc.title ขอนแก่น : เมืองเสียงแคนแดนดอกคูณ th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_1-4_21-736.pdf 21.05Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record