บ้านฟ้าใส

บ้านฟ้าใส

Show simple item record

dc.contributor.author ชมัยภร แสงกระจ่าง
dc.date.accessioned 2008-09-28T14:09:51Z
dc.date.available 2008-09-28T14:09:51Z
dc.date.copyright 2546
dc.identifier.isbn 9742694214
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1534
dc.description กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-28T14:09:51Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_1-4_22-1253.pdf: 631905 bytes, checksum: 3dead181e117f1aa1ec3730c5f0e8ac9 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: c8d85ec85927c28e1424afe13825f49a (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-28T14:09:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_1-4_22-1253.pdf: 631905 bytes, checksum: 3dead181e117f1aa1ec3730c5f0e8ac9 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: c8d85ec85927c28e1424afe13825f49a (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ ; สถาบันพระปกเกล้า ; รัฐสภา th
dc.format.extent 84 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.relation.ispartofseries ชุดรัฐธรรมนูญต้องรู้ ฉบับเยาวชน th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject รัฐธรรมนูญ -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject ประชาธิปไตย -- การศึกษาและการสอน th
dc.title บ้านฟ้าใส th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_1-4_22-1253.pdf 631.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record