เจ้าพระยาที่รัก

เจ้าพระยาที่รัก

Show simple item record

dc.contributor.author สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์
dc.contributor.illustrator สมวงศ์ ทัพพรัตน์, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-09-29T13:57:03Z
dc.date.available 2008-09-29T13:57:03Z
dc.date.copyright 2528
dc.identifier.isbn 9741002262
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1543
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-29T13:57:03Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3_4_21-715.pdf: 3072874 bytes, checksum: 154a1241aa1b6826a285411350ca69da (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: b68ec59cdc814b475d2e95a7fbf31561 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-29T13:57:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3_4_21-715.pdf: 3072874 bytes, checksum: 154a1241aa1b6826a285411350ca69da (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: b68ec59cdc814b475d2e95a7fbf31561 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 123 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject แม่น้ำเจ้าพระยา -- การอนุรักษ์ th
dc.title เจ้าพระยาที่รัก th
dc.type หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_3_4_21-715.pdf 3.072Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record