ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์

ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.contributor.editor ระวิวรรณ ภาคพรต, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-09-29T14:48:41Z
dc.date.available 2008-09-29T14:48:41Z
dc.date.copyright 2546
dc.identifier.isbn 2345678901
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1544
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-29T14:48:41Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_21-1251.pdf: 13948488 bytes, checksum: 888b3bfaf269a0477f1e103599335325 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: a74ac36faa07b641b4fec0ae47d877ff (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-29T14:48:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_21-1251.pdf: 13948488 bytes, checksum: 888b3bfaf269a0477f1e103599335325 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: a74ac36faa07b641b4fec0ae47d877ff (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 204 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ไทย -- ประวัติศาสตร์ th
dc.title ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_3-4_21-1251.pdf 13.94Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record