ประทีปแห่งชมพูทวีป

ประทีปแห่งชมพูทวีป

Show simple item record

dc.contributor.author แม้นมาส ชวลิต
dc.contributor.editor แม้นมาส ชวลิต และคณะ, บรรณาธิการ
dc.contributor.illustrator เกริก ยุ้นพันธ์, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-09-29T15:58:40Z
dc.date.available 2008-09-29T15:58:40Z
dc.date.copyright 2528
dc.identifier.isbn 9741003455
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1555
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-29T15:58:40Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_21-515.pdf: 2348147 bytes, checksum: d837dc23e20191230231f0f51826f89b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 5700ab92cb38b5ca430e01e0e337e0da (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-29T15:58:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_21-515.pdf: 2348147 bytes, checksum: d837dc23e20191230231f0f51826f89b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 5700ab92cb38b5ca430e01e0e337e0da (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 84 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries ชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรม th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject พระพุทธเจ้า th
dc.subject พุทธศาสนา th
dc.title ประทีปแห่งชมพูทวีป th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_3-4_21-515.pdf 2.348Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record