ชีวิตแห่งละคร

ชีวิตแห่งละคร

Show simple item record

dc.contributor.author สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์
dc.date.accessioned 2008-09-29T16:02:55Z
dc.date.available 2008-09-29T16:02:55Z
dc.date.copyright 2528
dc.identifier.isbn 9741002533
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1556
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-09-29T16:02:55Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_21-517.pdf: 3103563 bytes, checksum: e534962c1879826794209162dd26a8bf (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 4da9ec3ffa78a926a1e422ca167251f9 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-09-29T16:02:55Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_21-517.pdf: 3103563 bytes, checksum: e534962c1879826794209162dd26a8bf (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 4da9ec3ffa78a926a1e422ca167251f9 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 100 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject วิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง, 2441-2505 th
dc.title ชีวิตแห่งละคร th
dc.type หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_3-4_21-517.pdf 3.103Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record