หมอบุญเอื้อ

หมอบุญเอื้อ

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.contributor.author สลวย โรจนสโรช, ผู้เรียบเรียง
dc.contributor.editor แม้นมาส ชวลิตและคณะ, บรรณาธิการ
dc.contributor.illustrator สมเจตน์ กาฬดิษย์, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-10-01T03:27:17Z
dc.date.available 2008-10-01T03:27:17Z
dc.date.copyright 2528
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1563
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-01T03:27:17Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_21-713.pdf: 3792548 bytes, checksum: 64ad0858abfdf62fed4ad2015ffe5dba (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 7e41cdf8253ea382f6304e303644f54e (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-01T03:27:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_21-713.pdf: 3792548 bytes, checksum: 64ad0858abfdf62fed4ad2015ffe5dba (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 7e41cdf8253ea382f6304e303644f54e (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 135 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject แพทย์ th
dc.subject แพทย์ดีเด่น th
dc.title หมอบุญเอื้อ th
dc.type หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_3-4_21-713.pdf 3.792Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record