ลีลาชีวิต

ลีลาชีวิต

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.contributor.author สุชีพ ปุญญานุภาพ
dc.contributor.editor ยุพิน ธชาศรี และคณะ, บรรณาธิการ
dc.contributor.illustrator จิรพร ลี้ไพบูลย์, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-10-02T07:54:37Z
dc.date.available 2008-10-02T07:54:37Z
dc.date.copyright 2531
dc.identifier.isbn 9741005717
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1568
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-02T07:54:36Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_21-720.pdf: 1487880 bytes, checksum: bc0dc11bd47f5baad545ebde91be8480 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 70aa26e8cb64bb27381fcbd038796284 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-02T07:54:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_21-720.pdf: 1487880 bytes, checksum: bc0dc11bd47f5baad545ebde91be8480 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 70aa26e8cb64bb27381fcbd038796284 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 56 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries ชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรม th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject คุณธรรม -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject การเสียสละ th
dc.subject วินัย -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject การให้อภัย th
dc.title ลีลาชีวิต th
dc.type หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_3-4_21-720.pdf 1.487Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record