เล่าเรื่องเมืองเหนือ ว่าด้วยประวัติบุคคลสำคัญ

เล่าเรื่องเมืองเหนือ ว่าด้วยประวัติบุคคลสำคัญ

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-10-02T07:58:31Z
dc.date.available 2008-10-02T07:58:31Z
dc.date.copyright 2524
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1569
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-02T07:58:31Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_21-721.pdf: 10173245 bytes, checksum: 449938ce7f9e94c323fbe847e9967fdc (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 5bbe5e73a50727dfd8dc77878877e113 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-02T07:58:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_21-721.pdf: 10173245 bytes, checksum: 449938ce7f9e94c323fbe847e9967fdc (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 5bbe5e73a50727dfd8dc77878877e113 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 298 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว th
dc.relation.ispartofseries ชุดท้องถิ่นไทย th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์ th
dc.subject ชีวประวัติ -- ไทย (ภาคเหนือ) th
dc.title เล่าเรื่องเมืองเหนือ ว่าด้วยประวัติบุคคลสำคัญ th
dc.type หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_3-4_21-721.pdf 10.17Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record