เศรษฐกิจพอเพียง-ทฤษฎีใหม่

เศรษฐกิจพอเพียง-ทฤษฎีใหม่

Show simple item record

dc.contributor.author สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์
dc.contributor.editor ถวิล มนัสน้อม, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-10-03T06:35:54Z
dc.date.available 2008-10-03T06:35:54Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9742981353
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1584
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-03T06:35:53Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_22-965.pdf: 7615335 bytes, checksum: bf8c86d309db3470506341c4db856306 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 452c37f7653471be1ab2db0fe516d310 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-03T06:35:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_22-965.pdf: 7615335 bytes, checksum: bf8c86d309db3470506341c4db856306 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 452c37f7653471be1ab2db0fe516d310 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 193 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก th
dc.relation.ispartofseries ตามรอยพระราชดำริ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject เกษตรกรรมแบบผสมผสาน th
dc.subject เศรษฐกิจพอเพียง th
dc.subject เกษตรทฤษฎีใหม่ th
dc.title เศรษฐกิจพอเพียง-ทฤษฎีใหม่ th
dc.title.alternative ตามรอยพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง-ทฤษฎีใหม่ th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_3-4_22-965.pdf 7.615Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record