การค้าระหว่างประเทศ : International Trade

การค้าระหว่างประเทศ : International Trade

Show simple item record

dc.contributor.author สมพงษ์ เฟื่องอารมย์
dc.date.accessioned 2008-10-03T07:04:12Z
dc.date.available 2008-10-03T07:04:12Z
dc.date.copyright 2546
dc.identifier.isbn 9742693196
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1588
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-03T07:04:11Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_4_21-584.pdf: 4271744 bytes, checksum: 3615a3b57147754346844d0d45525e1d (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: e9561040d4882e11acbfc9fb2bfe4184 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-03T07:04:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_4_21-584.pdf: 4271744 bytes, checksum: 3615a3b57147754346844d0d45525e1d (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: e9561040d4882e11acbfc9fb2bfe4184 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ศูนย์พัฒนาหนังสือ. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 569 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสืออ้างอิงเศรษฐศาสตร์ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject การค้าระหว่างประเทศ th
dc.title การค้าระหว่างประเทศ : International Trade th
dc.title.alternative หนังสืออ้างอิงเศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_4_21-584.pdf 4.271Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record