การปกครองส่วนท้องถิ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่น

Show simple item record

dc.contributor.author สมคิด เลิศไพฑูรย์
dc.contributor.editor อัญชลี ธรรมวิธีกุล, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-10-03T07:16:59Z
dc.date.available 2008-10-03T07:16:59Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9740083641
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1590
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-03T07:16:59Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_22-1282.pdf: 2349731 bytes, checksum: 5cbb11050acafaba650748eb55fa1061 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 976cee5635ab9c44393cede5e43ea932 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-03T07:16:59Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_22-1282.pdf: 2349731 bytes, checksum: 5cbb11050acafaba650748eb55fa1061 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 976cee5635ab9c44393cede5e43ea932 (MD5) th
dc.format.extent 109 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา th
dc.relation.ispartofseries โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject รัฐธรรมนูญ -- ไทย -- สารานุกรม th
dc.subject การปกครองส่วนท้องถิ่น th
dc.title การปกครองส่วนท้องถิ่น th
dc.title.alternative สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดทั่วไป เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_3-4_22-1282.pdf 2.349Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record