ประเภทและศักดิ์กฎหมายในรัฐธรรมนูญ

ประเภทและศักดิ์กฎหมายในรัฐธรรมนูญ

Show simple item record

dc.contributor.author มานิตย์ จุมปา
dc.contributor.editor สุกัญญษ งามบรรจง, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-10-03T07:49:19Z
dc.date.available 2008-10-03T07:49:19Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9740083471
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1593
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-03T07:49:18Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_22-1285.pdf: 1407146 bytes, checksum: 314a09333fef1d3972d4b8b2f2dafa1e (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: bf3707280877bcb341d97f3fc6e4a2a6 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-03T07:49:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_22-1285.pdf: 1407146 bytes, checksum: 314a09333fef1d3972d4b8b2f2dafa1e (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: bf3707280877bcb341d97f3fc6e4a2a6 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สถาบันพระปกเกล้า th
dc.format.extent 55 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา th
dc.relation.ispartofseries โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject รัฐธรรมนูญ -- ไทย -- สารานุกรม th
dc.subject กฎหมาย -- ไทย th
dc.title ประเภทและศักดิ์กฎหมายในรัฐธรรมนูญ th
dc.title.alternative สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เรื่อง 2 ประเถทและศักดิ์กฎหมายในรัฐธรรมนูญ th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_3-4_22-1285.pdf 1.407Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record