ศาลยุติธรรม

ศาลยุติธรรม

Show simple item record

dc.contributor.author วรรณชัย บุญบำรุง, ผู้เรียบเรียง
dc.contributor.editor วันเพ็ญ สุทธากาศ, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-10-03T14:40:00Z
dc.date.available 2008-10-03T14:40:00Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9740083625
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1622
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-03T14:39:59Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_22-1312.pdf: 2034659 bytes, checksum: 4464529e11de5f472e4f2583bc1c5aa0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 4613881c364b967629cb74719b5525d7 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-03T14:40:00Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3-4_22-1312.pdf: 2034659 bytes, checksum: 4464529e11de5f472e4f2583bc1c5aa0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 4613881c364b967629cb74719b5525d7 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สถาบันพระปกเกล้า th
dc.format.extent 77 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา th
dc.relation.ispartofseries โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject รัฐธรรมนูญ -- ไทย -- สารานุกรม th
dc.subject ศาล -- ไทย th
dc.title ศาลยุติธรรม th
dc.title.alternative สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เริ่อง ศาลยุติธรรม th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_3-4_22-1312.pdf 2.034Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record