แนะแนว : กลไกสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ : วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

แนะแนว : กลไกสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ : วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Show full item record

Title: แนะแนว : กลไกสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ : วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Author: กรมวิชาการ. ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1633

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_59-363.pdf 2.275Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record