ทักษะการให้คำปรึกษา (1)

ทักษะการให้คำปรึกษา (1)

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ. ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
dc.contributor.editor บังอร เอี่ยมรอด, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor สมปอง จันทรมานิตย์, บรรณาธิการ
dc.contributor.illustrator บดินทร์เดช แสงสุวรรณ, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-10-11T15:28:54Z
dc.date.available 2008-10-11T15:28:54Z
dc.date.copyright 2542
dc.identifier.isbn 9742692726
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1647
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-11T15:28:53Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_59-377.pdf: 3844337 bytes, checksum: c3b1268966b6d456b6730783680566ad (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 8fbbeb4e5a973f758c758adbed0f1ff0 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-11T15:28:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_59-377.pdf: 3844337 bytes, checksum: c3b1268966b6d456b6730783680566ad (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 8fbbeb4e5a973f758c758adbed0f1ff0 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ. กรมวิชาการ th
dc.format.extent ึึ65 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ศูนย์การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries เอกสารแนะแนว ชุด : กลวิธีสู่การเป็นผู้ให้คำปรึกษา ฉบับที่ 2 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject การให้คำปรึกษา th
dc.subject การแนะแนว th
dc.title ทักษะการให้คำปรึกษา (1) th
dc.title.alternative เอกสารแนะแนว ชุด : กลวิธีสู่การเป็นผู้ให้คำปรึกษา ฉบับที่ 2 : ทักษะการให้คำปรึกษา (1) th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_59-377.pdf 3.844Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record