คู่มือพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา

คู่มือพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ. ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
dc.contributor.editor ธีระ ชัยยุทธยรรยง, บรรณาธิการ
dc.contributor.illustrator นพมาศ นิลจินดา, ภาพประกอบ
dc.contributor.illustrator สุมิตร ซุ่นเซ่ง, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-10-12T06:26:26Z
dc.date.available 2008-10-12T06:26:26Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9742691096
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1653
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-12T06:26:25Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_59-383.pdf: 701487 bytes, checksum: 2c9c05c1822003767175a5327c832697 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 2dc4889c9ee06529527794a9a4deb107 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-12T06:26:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_59-383.pdf: 701487 bytes, checksum: 2c9c05c1822003767175a5327c832697 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 2dc4889c9ee06529527794a9a4deb107 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ. กรมวิชาการ th
dc.format.extent 234 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject อารมณ์ th
dc.subject ศีลธรรมจรรยา th
dc.subject จริยธรรม th
dc.title คู่มือพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_59-383.pdf 701.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record