มหันตภัยไฮเทคในประเทศไทย

มหันตภัยไฮเทคในประเทศไทย

Show simple item record

dc.contributor.author กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
dc.date.accessioned 2008-10-16T07:05:43Z
dc.date.available 2008-10-16T07:05:43Z
dc.date.copyright 2007
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1661
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2008-10-16T07:05:42Z No. of bitstreams: 2 gp-toxicthailand-01.mp4: 15757326 bytes, checksum: 873fc296f91a09d9c35a102d3e6729b1 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: ddc70e08d86173fbe6beeedd72205196 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-16T07:05:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 gp-toxicthailand-01.mp4: 15757326 bytes, checksum: 873fc296f91a09d9c35a102d3e6729b1 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: ddc70e08d86173fbe6beeedd72205196 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานประเทศไทย) th
dc.format.extent 05 : 52 นาที
dc.language.iso th th
dc.rights กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานประเทศไทย) th
dc.source กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานประเทศไทย) th
dc.subject สิ่งแวดล้อม th
dc.subject สุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ th
dc.subject วัสดุอันตราย th
dc.subject อาชีพที่มีอันตราย th
dc.subject สุขวิทยา th
dc.subject ประเทศไทย th
dc.title มหันตภัยไฮเทคในประเทศไทย th
dc.title.alternative Toxic Tech in Thailand th
dc.type อื่นๆ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.location กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานประเทศไทย) th

Files in this item

Files Size Format View
gp-toxicthailand-01.mp4 15.75Mb MPEG-4 video View/Open
gp-toxicthailand-02.mp4 15.45Mb MPEG-4 video View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record