การอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Show full item record

Title: การอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Author: กระทรวงพลังงาน. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.
Description: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2548
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1667
Date: 2005

Files in this item

Files Size Format View
dede-knowledge-05.pdf 645.8Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record