แนวทางการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนวทางการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในของสถานศึกษา

Show full item record

Title: แนวทางการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในของสถานศึกษา
Author: กรมวิชาการ. สำนักงานทดสอบทางการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1693

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_60-550.pdf 268.2Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record