รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา : โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา : โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

Show full item record

Title: รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา : โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1699

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-564.pdf 850.1Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record