การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Show full item record

Title: การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1700

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-565.pdf 718.8Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record