สรุปผล การสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของเด็กไทย

สรุปผล การสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของเด็กไทย

Show full item record

Title: สรุปผล การสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของเด็กไทย
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา. กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้; พันธณีย์ วิหคโต และคณะ, ผู้รวบรวม
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1704

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1189.pdf 2.534Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record