การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้าน ทักษะการจัดการ

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้าน ทักษะการจัดการ

Show full item record

Title: การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้าน ทักษะการจัดการ
Author: พันธณีย์ วิหคโต, บรรณาธิการ; สุดาวรรณ เครือพานิช, บรรณาธิการ; จันทร์ สกุลงวงศ์ไพบูลย์, บรรณาธิการ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1705

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1190.pdf 2.646Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record