การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้าน การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้าน การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

Show full item record

Title: การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้าน การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
Author: พันธณีย์ วิหคโต; สุดาวรรณ เครือพานิช, ผู้แต่งร่วม; จันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์, ผู้แต่งร่วม
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1706

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1191.pdf 2.816Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record