การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้าน ทักษะการคิด

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้าน ทักษะการคิด

Show full item record

Title: การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้าน ทักษะการคิด
Author: พันธณีย์ วิหคโต; สุดาวรรณ เครือพานิช; จันทร์ สกุลงวงศ์ไพบูลย์
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1707

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1192.pdf 8.575Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record