การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้าน ทักษะการสื่อสาร

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้าน ทักษะการสื่อสาร

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
dc.contributor.editor พันธณีย์ วิหคโต, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor สุดาวรรณ เครือพานิช, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor จันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-10-20T05:35:06Z
dc.date.available 2008-10-20T05:35:06Z
dc.date.copyright 2542
dc.identifier.isbn 9742687986
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1711
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-20T05:35:06Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_64-1196.pdf: 2846600 bytes, checksum: 806081877a8a82e8e43e9fc737a007a6 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 5b722b8bb3ff3050ce6e2f99dee21e49 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-20T05:35:06Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_64-1196.pdf: 2846600 bytes, checksum: 806081877a8a82e8e43e9fc737a007a6 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 5b722b8bb3ff3050ce6e2f99dee21e49 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กองวิจัยทางการศึกษา. กรมวิชาการ th
dc.format.extent 88 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา th
dc.relation.ispartof เอกสารประกอบโครงการ การศึกษาศักยภาพของเด็กไทย th
dc.relation.ispartofseries เอกสารกองวิจัยทางการศึกษา ; อันดับที่ 233/2542 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject การสื่อสาร th
dc.title การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้าน ทักษะการสื่อสาร th
dc.title.alternative ทักษะการสื่อสาร th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1196.pdf 2.846Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record