สรุปผลการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

สรุปผลการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

Show full item record

Title: สรุปผลการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1714

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1200.pdf 667.9Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record