รายงานการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

รายงานการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

Show full item record

Title: รายงานการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา; มณทิภา ชุติบุตร
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1715

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1201.pdf 2.719Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record