รายงานการสังเคราะห์เอกสาร เรื่อง วิธีการสอนและรูปแบบการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

รายงานการสังเคราะห์เอกสาร เรื่อง วิธีการสอนและรูปแบบการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

Show full item record

Title: รายงานการสังเคราะห์เอกสาร เรื่อง วิธีการสอนและรูปแบบการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1716

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1202.pdf 5.255Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record