การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา. กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้
dc.contributor.other ศรีสมร พุ่มสะอาด และคณะ, ผู้รับผิดชอบโครงการ
dc.date.accessioned 2008-10-20T12:03:46Z
dc.date.available 2008-10-20T12:03:46Z
dc.date.copyright 2542
dc.identifier.isbn 9742687927
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1721
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-20T12:03:46Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_64-1207.pdf: 4488506 bytes, checksum: 3cc783884fd0e015b71462b28aef0b32 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 29a3e153298719e7598705c0b556388c (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-20T12:03:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_64-1207.pdf: 4488506 bytes, checksum: 3cc783884fd0e015b71462b28aef0b32 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 29a3e153298719e7598705c0b556388c (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กองวิจัยทางการศึกษา. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 172 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา th
dc.relation.ispartof โครงการศึกษาวิธีการเรียนและวิธีการสอนที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของเด็กไทย th
dc.relation.ispartofseries เอกสารกองวิจัยทางการศึกษา ; อันดับที่ 245/2542 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) th
dc.subject คณิตศาสตร์ -- วิจัย th
dc.title การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1207.pdf 4.488Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record