การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา. กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้
dc.contributor.other ศรีสมร พุ่มสะอาด และคณะ, ผู้รับผิดชอบโครงการ
dc.date.accessioned 2008-10-20T12:09:39Z
dc.date.available 2008-10-20T12:09:39Z
dc.date.copyright 2542
dc.identifier.isbn 9742687935
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1722
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-20T12:09:39Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_64-1210.pdf: 3736215 bytes, checksum: 4a9c31b740034a970585e360771ded53 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: e3f4d9a762fb835c13ba44abe8860506 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-20T12:09:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_64-1210.pdf: 3736215 bytes, checksum: 4a9c31b740034a970585e360771ded53 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: e3f4d9a762fb835c13ba44abe8860506 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กองวิจัยทางการศึกษา. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 146 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา th
dc.relation.ispartofseries เอกสารกองวิจัยทางการศึกษา ; อันดับที่ 247/2542 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) th
dc.subject วิทยาศาสตร์ -- วิจัย th
dc.title การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1210.pdf 3.736Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record